ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី វង សូត អញ្ជើញចូលរួមពិធីកាន់បិណ្ឌវេនទី២ នៅវត្តសារាវ័នតេជោ, ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី វង សូត អញ្ជើញចូលរួមពិធីកាន់បិណ្ឌវេនទី២ នៅវត្តសារាវ័នតេជោ, កម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសសមាជិក ដៃគូសកលដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើកុមារ ជាផ្លូវការហើយ , កម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសសមាជិក ដៃគូសកលដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើកុមារ ជាផ្លូវការហើយ , មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំ និងស្ដារនីតិសម្បទាជនវិបល្លាសស្មារតី នៅខេត្តកណ្ដាល ត្រូវសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់