ពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែង អគ្គនាយកកិច្ចការរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ

ទីស្ដីការក្រសួង៖ ថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា បានរៀបចំពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងអគ្គនាយកកិច្ចការរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តម វង សូត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា៕

ថ្ងៃ សុក្រ ទី ០៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Than bunhen