កិច្ចប្រជុំស្តីពីវឌ្ឍនភាពកាងាររបស់គណៈកម្មាធិការជាតិកម្ពុជាដើម្បីមនុស្សចាស់ និងប្រកាសសមាសភាពថ្មី

ទីស្តីការក្រសួង៖ ឯកឧត្តម វង សូត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិកម្ពុជាដើម្បីមនុស្សចាស់អញ្ជើញជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្តីពីវឌ្ឍនភាពកាងាររបស់គណៈកម្មាធិការជាតិកម្ពុជាដើម្បីមនុស្សចាស់ លើវិស័យសុខុមលភាពមនុស្សចាស់ និងប្រកាសសមាសភាពថ្មី ររបស់គណៈកម្មាធិការជាតិកម្ពុជាដើម្បីមនុស្សចាស់ អាណត្តិទី៦ នៃរាជរដ្ឋាភិបាល នាព្រឹកថ្ងៃពុធ ៣កើត ខែកក្តិក ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ៕

Caption

ថ្ងៃ ពុធ ទី ៣០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Than bunhen