ឯកឧត្តម វង សូត អញ្ចើញជាអធិបតី ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំលើកដំបូង នៃគណៈកម្មាធិការ អនុវត្តក្របខ័ណ្ណគោលនយោបាយ ជាតិគាំពារសង្គមក្នុងវិស័យសង្គមកិច្ច

ឯកឧត្តម វង សូត អញ្ចើញជាអធិបតីដឹកនាំកិច្ចប្រជុំលើកដំបូង នៃគណៈកម្មាធិការអនុវត្តក្របខ័ណ្ណគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គមក្នុងវិស័យសង្គមកិច្ច

ទីស្តីការក្រសួង៖ ព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តម វង សូត រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំលើកដំបូង នៃគណៈកម្មាធិការអនុវត្តក្របខ័ណ្ណគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គម ក្នុងវិស័យសង្គមកិច្ច

នាឱកាសនោះដែរ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី វង សូត ក៏បានប្រកាសសមាសភាពថ្នាក់ដឹកនាំ និងសមាជិកសមាជិកានៃគណៈកម្មាធិការអនុវត្តក្របខ័ណ្ណគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គម ក្នុងវិស័យសង្គមកិច្ចផងដែរ ៕

ថ្ងៃ ព្រហស្បតី៏ ទី ២៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Than bunhen