ពីធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនអតីតមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល និងអតីតយុទ្ធជន នៅស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

(ត្បូងឃ្មុំ)៖ នៅថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម វង សូត រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា អញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនអតីតមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល និងអតីតយុទ្ធជន នៅស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ មានចំនួន៤៩៦នាក់ ។ ក្រោយចប់ពិធីសំណេះសំណាលឯកឧត្តរដ្ឋមន្រ្តី បានឧបត្ថម្ភក្នុងមួយនាក់ៗ នូវក្រមារ១ និងថវិកា៥០០០០រៀល ជូនដល់អតីតមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល និងអតីតយុទ្ធជនដែលបានចូលរួម៕

 

 

ថ្ងៃ ព្រហស្បតី៏ ទី ១៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ rathanak